Amateur Profi
Schwein Schwein
Cordon-bleu Cordon-bleu

Profi, Cordon-bleu: Bitte ein Schwein-Rezept auswählen:
Cordon Bleu 'Schnitzel Art' Cordon bleu mit Brennnessel-Spinat
Cordon bleu mit Feldsalat Cordon bleu, Kartoffel-Sellerie-Stampf, Feld-Salat
Cordon bleu Cornflakes-Cordon-bleu mit grünem Salat
Schicht-cordon-bleu im gusseisernen Bräter